an online Instagram web viewer

Images at Lào Cai Province

คืนนี้ นอนบนรถไฟอีกแล้ว สนุกดี ประสบการณ์ที่ดีๆ
คืนนี้ นอนบนรถไฟอีกแล้ว สนุกดี ประสบการณ์ที่ดีๆ
Mẹ sư cái con trọc đầu, khôn quá không mọc nổi tóc.
Đi đền mà cứ dì ơi cưới ( cưỡi) ngựa ( chỉ vào con ngựa đá người ta thờ) dì ơi cưới ( cưỡi) con hổ ( thật ra là con sư tử) 
#baohatemple 
#naughtyniece
Mẹ sư cái con trọc đầu, khôn quá không mọc nổi tóc. Đi đền mà cứ dì ơi cưới ( cưỡi) ngựa ( chỉ vào con ngựa đá người ta thờ) dì ơi cưới ( cưỡi) con hổ ( thật ra là con sư tử) #baohatemple  #naughtyniece 
Thích bài nhạc này vãi chưởng ahuhu
#bacha
#dokhongphailamottrodua
#dance
Coconut cocoa, spicy corn, honey kimquat
Coconut cocoa, spicy corn, honey kimquat