an online Instagram web viewer

#vietnamesecoffee medias

Photos

I am what some *may* call a coffee snob 😳 there we go, I admit it! Since being in Vietnam, there have been thousands of coffee shops but  @hoianroastery was the best by far. I stocked up with 3 different types of ground beans and a mini brewer. Scott had a Vietnamese coconut iced coffee and I had an iced mocha. They were AMAZING! #hoian #hoiancoffee #hoiancoffeeroastery #hoianroastery #vietnam #vietnamese #vietnamesecoffee #condensedmilkiswhereitsat #honeymoon
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️
🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️ 🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️
🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️ 🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️
🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️ 🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️
🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️ 🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️
🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️ 🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️
🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️ 🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️
🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️ 🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️
🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
🔝Không cần là mặt trời nhưng vẫn phải chói chang ☀️ 🆘Giá chỉ 8️⃣0️⃣k/áo với cam kết chất vải 100% cotton --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
Teman ngupi malam ini😘😘 @thedeckkopi #ngupi#malam#vietnamesecoffee #thedeckcoffee
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn
✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát
✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ
8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé!
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn ✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát ✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ 8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé! --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn
✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát
✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ
8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé!
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn ✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát ✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ 8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé! --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn
✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát
✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ
8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé!
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn ✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát ✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ 8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé! --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn
✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát
✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ
8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé!
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn ✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát ✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ 8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé! --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn
✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát
✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ
8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé!
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn ✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát ✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ 8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé! --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn
✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát
✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ
8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé!
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn ✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát ✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ 8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé! --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn
✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát
✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ
8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé!
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn ✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát ✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ 8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé! --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn
✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát
✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ
8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé!
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn ✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát ✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ 8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé! --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn
✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát
✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ
8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé!
---------------------------------------------------
#aothuntaylo hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷
📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1
👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻
🌐Ship hàng toàn quốc
🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏
📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
✅Áo tay lỡ hàng chất - xuất xịn ✅100% cotton dày - đẹp - mịn - mát ✅Dễ mặc - dễ phối hợp với các loại quần khác nhau 🆘Giá không đổi chỉ 8️⃣0️⃣k/áo 👉🏻 mua 2 áo giảm còn 1️⃣4️⃣9️⃣k thôi nhé! --------------------------------------------------- #aothuntaylo  hàng xịn xuất Hàn 🇰🇷 📍Địa chỉ: 28/15 Bùi Viện, p.Phạm Ngũ Lão, quận 1 👁‍🗨Mua sắm online tại link web trên hình 👆🏻 🌐Ship hàng toàn quốc 🛒Mua hàng vui lòng inbox hoặc cmt số đt ngay bên dưới hình🙏 📱Mua sỉ gọi 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
Perfect company for a rainy movie night out! ☕️ #100tulaparakaystella #vietnamesecoffee #movietime #instamood #goodtimes #rainynight 💦🎬
Vietnamese Coffee with Condensed Milk to help me fall asleep. 😳
Vietnamese Coffee with Condensed Milk to help me fall asleep. 😳
Rise & grind! Grab a few bottles of Lucy's Vietnamese Coffee for the week! #coffeetime #coffeegram #coffee #vietnamesecoffee #bushwick #brooklyn #nyc
Ảnh của Areum là chụp thật, người thật đồ thật hết nha các bác.
Trễ vai là chân ái cuộc đời
🌸Pinky Top
Freesize - ONLY 250K
🖤Áo mặc theo style giấu quần vừa ăn gian chiều cao vừa ko lộ bụng mỡ nha
🖤Màu hồng cực kì tôn da, nhìn da trông trắng hơn hẳn ạ😍
🖤Phần tay áo được thiết kế xinh lắm nhưng lên ảnh bị ko nhìn rõ huhu 😭
Ảnh chụp thật ạ
🖤Hàng may thiết kế - Made by AREUM
#hanoi #foodyhanoi #lozihanoi #vscovietnam #ootdviet #ootdvietnam #ncchanoi #nccchuphinh #vietnamesecoffee #vietnamesegirl #l4l #photographer #photography #photo
Ảnh của Areum là chụp thật, người thật đồ thật hết nha các bác. Trễ vai là chân ái cuộc đời 🌸Pinky Top Freesize - ONLY 250K 🖤Áo mặc theo style giấu quần vừa ăn gian chiều cao vừa ko lộ bụng mỡ nha 🖤Màu hồng cực kì tôn da, nhìn da trông trắng hơn hẳn ạ😍 🖤Phần tay áo được thiết kế xinh lắm nhưng lên ảnh bị ko nhìn rõ huhu 😭 Ảnh chụp thật ạ 🖤Hàng may thiết kế - Made by AREUM #hanoi  #foodyhanoi  #lozihanoi  #vscovietnam  #ootdviet  #ootdvietnam  #ncchanoi  #nccchuphinh  #vietnamesecoffee  #vietnamesegirl  #l4l  #photographer  #photography  #photo 
What better way to enjoy today's epic solar eclipse than with a Bambu drink in your hand! Be sure to share your pix with us!
#bambuML #chelife #desserts #smoothies #fruitteas #milkteas #vietnamesecoffee #southjersey #atlanticcounty #eht #snowice #solareclipse
Forget about the triple venti soy caramel macchiato - or whatever other nonsense order springs to mind - this is what life is about: coffee, iced, with condensed milk. It will change your life.
Forget about the triple venti soy caramel macchiato - or whatever other nonsense order springs to mind - this is what life is about: coffee, iced, with condensed milk. It will change your life.
A much-needed respite from the afternoon heat.  The #CaPheSuaDa is simply awesome!! #chaitealatte #CarrotCake #AfternoonTea #VietnameseCoffee #IcedCoffee #HoiAnCafe #HoiAn #MenuOnWood
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
ÁO THUN HÀN QUỐC UNISEX 2017
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
👉Hàng áo đang HOT nhất trong năm
👉Sở hữu ngay 1 đôi già giảm còn 149K
-----
❤️Giá 80K
____________
📱- 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
CHUYÊN ÁO THUN TAY LỠ GIÁ SỈ
Đ/c: Lầu 1, 28/15 Bùi Viện, p.P-N-Lão, q.1🏁(để xe miễn phí) 🌐aothuntaylo•com
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 ÁO THUN HÀN QUỐC UNISEX 2017 ⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ 👉Hàng áo đang HOT nhất trong năm 👉Sở hữu ngay 1 đôi già giảm còn 149K ----- ❤️Giá 80K ____________ 📱- 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣ CHUYÊN ÁO THUN TAY LỠ GIÁ SỈ Đ/c: Lầu 1, 28/15 Bùi Viện, p.P-N-Lão, q.1🏁(để xe miễn phí) 🌐aothuntaylo•com
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
ÁO THUN HÀN QUỐC UNISEX 2017
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
👉Hàng áo đang HOT nhất trong năm
👉Sở hữu ngay 1 đôi già giảm còn 149K
-----
❤️Giá 80K
____________
📱- 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
CHUYÊN ÁO THUN TAY LỠ GIÁ SỈ
Đ/c: Lầu 1, 28/15 Bùi Viện, p.P-N-Lão, q.1🏁(để xe miễn phí) 🌐aothuntaylo•com
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 ÁO THUN HÀN QUỐC UNISEX 2017 ⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ 👉Hàng áo đang HOT nhất trong năm 👉Sở hữu ngay 1 đôi già giảm còn 149K ----- ❤️Giá 80K ____________ 📱- 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣ CHUYÊN ÁO THUN TAY LỠ GIÁ SỈ Đ/c: Lầu 1, 28/15 Bùi Viện, p.P-N-Lão, q.1🏁(để xe miễn phí) 🌐aothuntaylo•com
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
ÁO THUN HÀN QUỐC UNISEX 2017
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
👉Hàng áo đang HOT nhất trong năm
👉Sở hữu ngay 1 đôi già giảm còn 149K
-----
❤️Giá 80K
____________
📱- 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
CHUYÊN ÁO THUN TAY LỠ GIÁ SỈ
Đ/c: Lầu 1, 28/15 Bùi Viện, p.P-N-Lão, q.1🏁(để xe miễn phí) 🌐aothuntaylo•com
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 ÁO THUN HÀN QUỐC UNISEX 2017 ⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ 👉Hàng áo đang HOT nhất trong năm 👉Sở hữu ngay 1 đôi già giảm còn 149K ----- ❤️Giá 80K ____________ 📱- 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣ CHUYÊN ÁO THUN TAY LỠ GIÁ SỈ Đ/c: Lầu 1, 28/15 Bùi Viện, p.P-N-Lão, q.1🏁(để xe miễn phí) 🌐aothuntaylo•com
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
ÁO THUN HÀN QUỐC UNISEX 2017
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
👉Hàng áo đang HOT nhất trong năm
👉Sở hữu ngay 1 đôi già giảm còn 149K
-----
❤️Giá 80K
____________
📱- 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
CHUYÊN ÁO THUN TAY LỠ GIÁ SỈ
Đ/c: Lầu 1, 28/15 Bùi Viện, p.P-N-Lão, q.1🏁(để xe miễn phí) 🌐aothuntaylo•com
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 ÁO THUN HÀN QUỐC UNISEX 2017 ⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ 👉Hàng áo đang HOT nhất trong năm 👉Sở hữu ngay 1 đôi già giảm còn 149K ----- ❤️Giá 80K ____________ 📱- 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣ CHUYÊN ÁO THUN TAY LỠ GIÁ SỈ Đ/c: Lầu 1, 28/15 Bùi Viện, p.P-N-Lão, q.1🏁(để xe miễn phí) 🌐aothuntaylo•com
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
ÁO THUN HÀN QUỐC UNISEX 2017
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
👉Hàng áo đang HOT nhất trong năm
👉Sở hữu ngay 1 đôi già giảm còn 149K
-----
❤️Giá 80K
____________
📱- 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
CHUYÊN ÁO THUN TAY LỠ GIÁ SỈ
Đ/c: Lầu 1, 28/15 Bùi Viện, p.P-N-Lão, q.1🏁(để xe miễn phí) 🌐aothuntaylo•com
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 ÁO THUN HÀN QUỐC UNISEX 2017 ⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ 👉Hàng áo đang HOT nhất trong năm 👉Sở hữu ngay 1 đôi già giảm còn 149K ----- ❤️Giá 80K ____________ 📱- 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣ CHUYÊN ÁO THUN TAY LỠ GIÁ SỈ Đ/c: Lầu 1, 28/15 Bùi Viện, p.P-N-Lão, q.1🏁(để xe miễn phí) 🌐aothuntaylo•com
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛
ÁO THUN HÀN QUỐC UNISEX 2017
⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
👉Hàng áo đang HOT nhất trong năm
👉Sở hữu ngay 1 đôi già giảm còn 149K
-----
❤️Giá 80K
____________
📱- 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣
CHUYÊN ÁO THUN TAY LỠ GIÁ SỈ
Đ/c: Lầu 1, 28/15 Bùi Viện, p.P-N-Lão, q.1🏁(để xe miễn phí) 🌐aothuntaylo•com
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 ÁO THUN HÀN QUỐC UNISEX 2017 ⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️ 👉Hàng áo đang HOT nhất trong năm 👉Sở hữu ngay 1 đôi già giảm còn 149K ----- ❤️Giá 80K ____________ 📱- 0️⃣1️⃣2️⃣2️⃣2️⃣0️⃣9️⃣3️⃣0️⃣6️⃣5️⃣ CHUYÊN ÁO THUN TAY LỠ GIÁ SỈ Đ/c: Lầu 1, 28/15 Bùi Viện, p.P-N-Lão, q.1🏁(để xe miễn phí) 🌐aothuntaylo•com
Slightly addicted to Vietnamese iced coffee after visiting 🇻🇳 #caphesuada #vietnamesecoffee #hanoi #travelling
Coffee, baguettes, heat and family time 💕🇻🇳 #hochiminh #vietnamesecoffee #vietnam #adventures
It is raining hard since this afternoon. Keep calm and drink coffee. #trailspottingph #coffee #vietnamesecoffee #drip #phin
#trungnguyenlegendee #affogato (with @Jules_Destrooper's Butter Crisp Ice Cream)

A perfect combination because JD's ice cream is cloyingly sweet and that makes a perfect complement to Trung Nguyên's Oreo cookie/condensed milk fragrant black Legendee. #trungnguyên #legendee
#trungnguyencoffee
#trungnguyen #anjacswarrenfika #anjaccoffeefantasy
Mr Viet is coming to Hong Kong with 4 original flavours ground coffee and roasted beans: Good Morning Vietnam, Ca Phe Da Lat, Arabica and Chon. "Ca Phe sua Da" is Vietnamese name for Iced Coffee with condensed milk. 
#SenseAsia #MrViet #starcoffee #coffee #vietnamesecoffee #icedcoffee #hongkong #hkcoffee #hkcoffeeshop #caphesuada
Nothing like the aroma of strong coffee to kick start the day! #vietnamesecoffee #coffeeaddict #coffeetime
Thiết kế phần nơ tự buộc ở lưng điều chỉnh vừa với ngực nhất, vừa sexy con gái vừa ko quá hở hang.
🌹Rosetta Dress
Only 255k cho một em váy thiết kế hàng độc chỉ mỗi @areum.clothing có thôi ạ 👍🏻😘 Chất vải thô lụa mịn mát cực xịn nhé các gái #hanoi #photographer #photography #l4l #photo #ootdviet #ootdvietnam #nccchuphinh #ncchanoi #vscovietnam #vietnamesecoffee #lozihanoi
NEW ARRIVAL EVERY WEEK
Em váy mới may xong của AREUM. Thiết kế phần nơ tự buộc ở lưng điều chỉnh sát với ngực nhất, vừa sexy con gái vừa ko quá hở hang.
Only 255k cho một em váy thiết kế hàng độc chỉ mỗi @areum.clothing có thôi ạ 👍🏻😘 Chất vải thô lụa mịn mát cực xịn nhé các gái #hanoi #photographer #photography #l4l #photo #ootdviet #ootdvietnam #nccchuphinh #ncchanoi #vscovietnam #vietnamesecoffee #lozihanoi
NEW ARRIVAL EVERY WEEK Em váy mới may xong của AREUM. Thiết kế phần nơ tự buộc ở lưng điều chỉnh sát với ngực nhất, vừa sexy con gái vừa ko quá hở hang. Only 255k cho một em váy thiết kế hàng độc chỉ mỗi @areum.clothing có thôi ạ 👍🏻😘 Chất vải thô lụa mịn mát cực xịn nhé các gái #hanoi  #photographer  #photography  #l4l  #photo  #ootdviet  #ootdvietnam  #nccchuphinh  #ncchanoi  #vscovietnam  #vietnamesecoffee  #lozihanoi 
Checked in ~The Cafe Apartment~
A very relaxing journey in 🇻🇳
Good drinks 
Nice environment 
And the perfect street view 
#saigonoicafe 
#thecafeapartment #café #relax☀️ #cafehopping #lovesaigon #coffeelife #cafehunting #vietnamesstyle #vietnamesecoffee #lovehochiminh #drinkcoffeeallday #getaway #holiday
Nốt mấy ngày rảnh rỗi ☀️💋🍂#freetime #newoppurtunities #coffee #highlandscoffee #vietnamesecoffee #saigon #inci #rain #typhoon
Egg coffee, one of the numerous ways to prepare coffee in Vietnam. Beated egg yolks, sugar, condensed milk and Robusta coffee. Its flavour is quite interesting, between strong black coffe and egg custard.
Café de huevo, una de las múltiples maneras de preparar café en Vietnam. Se baten yemas de huevo, leche condensada, azúcar y café robusta. Su sabor es ciertamente interesante, entre un café solo fuerte y un flan de huevo.
#foodstagram #foodporn #foodpic #instafoodie #foodphotography #foodshot #instafood #instafoodie #yummy #yummyintummy #ilovetravelling #ilovecoffee #vietnam #vietnamesefood #vietnamesecoffee #eggcoffee #foodie
Egg coffee, one of the numerous ways to prepare coffee in Vietnam. Beated egg yolks, sugar, condensed milk and Robusta coffee. Its flavour is quite interesting, between strong black coffe and egg custard. Café de huevo, una de las múltiples maneras de preparar café en Vietnam. Se baten yemas de huevo, leche condensada, azúcar y café robusta. Su sabor es ciertamente interesante, entre un café solo fuerte y un flan de huevo. #foodstagram  #foodporn  #foodpic  #instafoodie  #foodphotography  #foodshot  #instafood  #instafoodie  #yummy  #yummyintummy  #ilovetravelling  #ilovecoffee  #vietnam  #vietnamesefood  #vietnamesecoffee  #eggcoffee  #foodie 
💗❤️🌌☕️🍵🌌❤️💗. .
.
.
Double fisting cà phê dá and trà dá with a gorgeous bowl of dâu hū cóm tâm~.
.
.
#swolecutemeals in #Hanoi were slick with #càphê .
.
.
💗❤️💪🏼☕️💪🏼❤️💗.
.
.
.
#veganbeats#vegan#WOLF#challenge#growth#veganfitness#vietnamesefood#vacation#recovery#health#warrior#strong#gratitude#freshbodyfitmind#com#mvietnam#vietnamesecoffee#bestfriend#fitspo#couplegoals#travel#fitlife#coffee#bestfriend#muscle#swolemate#food#noms
💗❤️🌌☕️🍵🌌❤️💗. . . . Double fisting cà phê dá and trà dá with a gorgeous bowl of dâu hū cóm tâm~. . . #swolecutemeals  in #Hanoi  were slick with #càphê  . . . 💗❤️💪🏼☕️💪🏼❤️💗. . . . #veganbeats #vegan #WOLF #challenge #growth #veganfitness #vietnamesefood #vacation #recovery #health #warrior #strong #gratitude #freshbodyfitmind #com #mvietnam #vietnamesecoffee #bestfriend #fitspo #couplegoals #travel #fitlife #coffee #bestfriend #muscle #swolemate #food #noms 
🌿🍶 Khi người nông dân mê gốm ý đồ chôm cốc cafe gốm men rạn của tiệm đồ cổ 👽
#chieubongworkshop #takebyphone #cementwall #vietnamese #trees #japaneseceramics #ceramics #oldclassic #retro #fashion #design #folk #folkinvietnam #human #humanbeing #antique #oldstyle #caphesuada #hiend #record #vinyl #decor #design #wood #mirrordoor #coffeecup #shadow #garden #pottery #decor #turqouise #vietnamesecoffee
🌿🍶 Khi người nông dân mê gốm ý đồ chôm cốc cafe gốm men rạn của tiệm đồ cổ 👽 #chieubongworkshop  #takebyphone  #cementwall  #vietnamese  #trees  #japaneseceramics  #ceramics  #oldclassic  #retro  #fashion  #design  #folk  #folkinvietnam  #human  #humanbeing  #antique  #oldstyle  #caphesuada  #hiend  #record  #vinyl  #decor  #design  #wood  #mirrordoor  #coffeecup  #shadow  #garden  #pottery  #decor  #turqouise  #vietnamesecoffee 
ICafe | •Vietnamese Ice Coffee (3) 
#coffee #vietnamesecoffee #vietnamese #cafe #chinatown #san francisco #icafe
Dinner at famous Vietnamese restaurant 🥙🌮🌯🥗 มันก็จะโล้น โล้นหน่อย หน้าสด สดหน่อย 😅 #ชะนีอินยูเอส #vietnamesefood #vietnamesecoffee #vietnamesecuisine #vietnameserestaurant #brodardrestaurant #gardengrove #082017